Ảnh
Tầng Chi tiếtMã căn Loại phòng ngủ Diện tích
Tầng 5 - 18, 20, 21 A-L5-02 1 PN loại C 47.48m2
Tầng 5 - 18, 20, 21 A-L5-06 1 PN loại B 44.30m2
Tầng 5 - 18, 20, 21 A-L5-07 1 PN loại A 48.51m2
Tầng 5 - 18, 20, 21 B-L5-03 1 PN loại A 48.51m2
Tầng 5 - 18, 20, 21 B-L5-04 1 PN loại B 44.30m2
Tầng 19 A-L19-04 1 PN loại B 45.31m2
Tầng 19 A-L19-05 1 PN loại A 48.79m2
Tầng 19 B-L19-03 1 PN loại A 48.79m2
Tầng 19 B-L19-04 1 PN loại B 45.31m2
Tầng 22 A-L22-02 1 PN loại C 48.02m2
Tầng 22 B-L22-03 1 PN loại A 49.13m2
Tầng 22 B-L22-04 1 PN loại B 46.02m2
Tầng 23 - 32 A-L23-02 1 PN loại C 48.55m2
x
x

Đăng ký nhận thông tin